W Biłgoraju widoczne są ślady bytności bobrów. I chociaż fakt ten nie podoba się wielu mieszkańcom, to bobry przynoszą mnóstwo korzyści dla środowiska naturalnego. To również dobry znak dla mieszkańców. Tłumaczymy dlaczego!

Bobry zwiastunem czystszych rzek i lepszego powietrza?

Jeśli w okolicy Biłgoraja znów pojawiły się bobry, to znaczy, że warunki są sprzyjające: rzeki czystsze i powietrze lepsze. Warto wiedzieć, że bobry swoim działaniem usprawniają proces samoczyszczenia się rzek, co w obecnych czasach jest szczególnie ważne. Oprócz tego bobry zwiększają retencję wody, tworzą miejsca do gniazdowania dla ptaków i pomagają w walce ze skutkami suszy. Mimo tak znaczących zalet bobry nie są zbyt lubiane. Dlaczego? Bo ścinają drzewa i budują tamy, co irytuje ludzi, którzy chcą mieć nad wszystkim kontrolę. Bobry potrafią zatopić mnóstwo drzew, ale w szerszym ujęciu nie można uznać tego za wandalizm. Działalność bobrów jest korzystna dla środowiska, czego nie można powiedzieć o działalności człowieka. I chociaż ludzie starają się nieco naprawić szkody, których dokonali, za bobrami wciąż jesteśmy daleko w tyle.