Biłgoraj zostanie połączony z Lublinem za pomocą linii kolejowej, dzięki nowej umowie podpisanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego dla nowego projektu. Wartość dokumentacji przekracza 23 miliony złote netto i stanowi część rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”

Mieszkańcy południowego obszaru Lubelszczyzny będą mogli korzystać z szybkich i wygodnych połączeń kolejowych do głównego miasta regionu dzięki tej inicjatywie. Przygotowywane są na ten cel prace projektowe, które obejmują nową 18-kilometrową linię kolejową Szastarka – Janów Lubelski oraz około 12-kilometrową jednotorową linię kolejową do Kraśnika Fabrycznego, wraz z łącznicą Kraśnik Miasto – Kraśnik. Planowany jest też rozwój projektu dla budowy i elektryfikacji 35-kilometrowego odcinka jednotorowej linii kolejowej pomiędzy Janowem Lubelskim a Biłgorajem, co będzie miało znaczący wpływ na ulepszenie infrastruktury kolejowej w tym regionie.