Biłgoraj, miasto o korzeniach sięgających aż XVI stulecia, zaczęło swoją historię 10 września 1578 roku. To właśnie wtedy Stefan Batory, ówczesny król Polski, przyznał Adamowi Gorajskiemu uprawnienia do założenia i budowy miasta. Przywilej ten stanowił podwalinę dla wewnętrznego ustroju miasta, który oparty był na prawie magdeburskim.

Biłgoraj jest także miejscem, które tętni życiem i w którym organizowane są liczne wydarzenia. Przykładem jest drugi dzień Biłgorajskich Dni Seniora, który odbył się 9 września 2023 roku. W tym dniu uczestnicy tego wydarzenia zgromadzili się przed Urzędem Miasta, gdzie odebrali klucz do miasta z rąk wiceburmistrza Jarosława Bondyry. Zorganizowano wspólne śpiewanie oraz przemarsz po ulicach miasta. W wydarzeniu wziął udział również starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.

Premierowa edycja Biłgorajskich Dni Seniora sprawiła, że tegoroczne obchody skierowane do mieszkańców miasta w wieku 60+ rozciągnęły się na trzy pełne dni. Festiwal rozpoczął się poprzedniego dnia, w Biłgorajskim Centrum Kultury. W programie 8 września znalazła się wystawa pod tytułem „Senior potrafi”, ukazująca twórczość plastyczną i rękodzieło stworzone przez seniorów, a także wieczór poezji.