Po raz trzeci, 12 maja 2024 roku, przedstawiciele samorządu oraz sołtysi z powiatu biłgorajskiego udali się na pielgrzymkę do sanktuarium świętego Stanisława w miejscowości Górecko Kościelne. Wydarzenie zgromadziło wokół siebie kilkaset osób, a modlitwom przewodniczył biskup Mariusz Leszczyński.

Biskup pomocniczy Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Mariusz Leszczyński, wyraził swoje przekonanie o tym, że wiara i intuicja kierują samorządowców do Górecka Kościelnego. Wskazał, że pielgrzymują oni tam z przekonaniem, że patronem ich działań jest św. Stanisław Biskup i Męczennik. Jest on symbolem moralności, Dekalogu oraz cnót ewangelicznych.

Biskup Leszczyński podkreślił także, że wszyscy, którzy będą wzorem św. Stanisława – strażnikami wartości i Dekalogu – z pewnością doskonale wykonają swoją służbę. Jego słowa ukazują zaufanie i szacunek do pielgrzymów, którzy podejmują wysiłek, by odwiedzić to święte miejsce.