Biłgorajski oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) we współpracy z Ośrodkiem Sportu, Edukacji i Rehabilitacji (OSEiR) już po raz piąty zrealizuje projekt skierowany do seniorów. Pomysł, który znalazł poklask i wsparcie finansowe ze strony Miasta Biłgoraj, ma na celu angażowanie osób starszych w aktywne spędzanie czasu.

Poza tym, projekt jest skierowany do byłych pracowników oświatowych z powiatu biłgorajskiego, a także do członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Biłgoraju oraz innych osób powyżej 60 roku życia. Stworzenie możliwości uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na krytej pływalni oraz organizacja aktywnego spędzania czasu to główne cele projektu.

Plany obejmują dopasowanie liczby uczestników do możliwości fizycznych osób starszych, biorąc pod uwagę ich wiek, zdrowie i ograniczenia ruchowe. W planach jest również zaangażowanie młodzieży z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju, tak jak miało to miejsce w poprzednim roku. Spotkania te mają na celu zapewnienie przestrzeni do rozwijania współpracy i wolontariatu między młodszym i starszym pokoleniem, co z pewnością przyczyni się do pogłębienia wzajemnego zrozumienia i poszerzania horyzontów.