Sitarstwo jest w Biłgoraju głęboko zakorzenioną tradycją. To właśnie w tym regionie ludzie trudniący się rzemiosłem odkryli dla siebie idealne warunki. Tradycja sitarstwa w Biłgoraju sięga aż XVII wieku.

Wpływ sitarstwa na kulturę Biłgoraja


Sitarstwo stało się w Biłgoraju powszechne w XVIII wieku. Wśród rzemieślników rozeszła się wieść, że w regionie biłgorajskim łatwo zdobyć niezbędne elementy do tworzenia znakomitych sit. Nie brakowało również rąk do pracy i stopniowo Biłgoraj stawał się miastem, w którym sitarze byli najważniejszą grupą społeczną. Mieli oni niewątpliwy wpływ na rozwój miasta i jego kulturę. Ich styl życia miał wpływ na duchowość, sposób ubierania, a także budownictwo w Biłgoraju.


Sitarstwo było w tamtych czasach dochodowym zajęciem, dlatego na terenie miejscowości szybko pojawiły się charakterystyczne domy, nazywane zagrodami sitarskimi. Jeśli chcecie zobaczyć na własne oczy, jak wyglądały takie domy, udajcie się do Muzeum Ziemi Biłgorajskiej. To niestety jedyna pamiątka po bogactwie z przełomu XVIII i XIX wieku, gdyż Biłgoraj został bardzo zniszczony w czasie II Wojny światowej.

Podróże małe i duże, czyli handel sitami

Sitarze nie bogacili się na samym wyrabianiu swoich produktów. Najważniejszym momentem był czas handlu i w tym celu sitarze opuszczali swoje domy, by poświęcić czas biznesom. Jeśli sitarz nie był zbyt zamożny, musiał zadowolić się sprzedażą swoich wyrobów w okolicznych miejscowościach. Z kolei sitarze, którzy byli bogatsi, mieli także więcej możliwości. Ładowali towar na furmankę i udawali się na podróż do dalekich miast kraju i zagranicy.

Najbardziej dochodowa była oczywiście zagranica. Sita biłgorajskie były niezwykle popularne między innymi w Czechach, Mołdawii i na Węgrzech. Z czasem sitarze podróżowali także do Prus i do Rosji. W pewnym momencie to właśnie Rosja stanowiła najlepszy rynek zbytu.


Obecnie sitarze nie są już częścią Biłgoraja. Tradycja pozostała jedynie wspomnieniem, zastąpiona przez nowoczesność. Nie bez wpływu pozostała także wspomniana wcześniej, niszczycielska II wojna Światowa.