Jeśli nielegalnie odprowadzanie wody opadowe z terenu posesji, uważajcie, bo nadchodzi kontrola. Urząd Miasta Biłgoraja, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i straż miejska od lipca tego roku wysyłają swoich przedstawicieli do domów w Biłgoraju, kontrolując prawidłowość przyłączeń i odprowadzania kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe kierowane do kanalizacji sanitarnej? Za to grozi kara!

Wody opadowe, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, nie mogą być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Dotychczas przeprowadzono w Biłgoraju 41 kontroli i w 4 z nich wykryto nieprawidłowości. Właścicielom posesji grozi kara w wysokości 10 000 zł. Dodatkowo muszą na własny koszt wykonać prawidłowe przyłącze odprowadzające wody opadowe na tereny zielone lub do kanalizacji deszczowej.

Kara jest wysoka, dlatego wszyscy właściciele posesji, którzy nieprawidłowo odprowadzają deszczówkę, powinni skorzystać z szansy zmiany rozwiązania przed kontrolą. Urzędnicy i przedstawiciele odpowiednich instytucji będą przeprowadzać kontrole do późnej jesieni, zatem z pewnością żadnemu mieszkańcowi miasta nie uda się uniknąć kontroli.

Za zgodą miasta deszczówkę można odprowadzać do kanalizacji deszczowej. Znacznie prostszym rozwiązaniem jest gromadzenie wody deszczowej w specjalnych zbiornikach retencyjnych. Można również utworzyć na własnej posesji niewielki staw, w którym gromadzona będzie woda deszczowa. To oszczędność pieniędzy i korzystne działanie na rzecz środowiska.

Dlaczego nie można odprowadzać wody deszczowej do kanalizacji sanitarnej?

Woda deszczowa jest czysta i zdatna do picia. Oczywiście po tym, jak znajdzie się w rynnach, nie jest już zdatna do spożycia, ale wciąż jest to czysta woda, którą można wykorzystać, na przykład do podlania roślin ogrodowych, czy umycia auta. Natomiast w momencie, gdy deszczówka spływa do kanalizacji sanitarnej, miesza się ze ściekami, rozcieńczając je i zwiększając ich ilość. Tym sposobem znacznie większa ilość ścieków trafia do oczyszczalni. Takie zjawisko jest nieekologiczne, a dodatkowo utrudnia naturalny rozkład i biodegradację ścieków.