Grudzień, miesiąc pełen radości i ducha dzielenia się z innymi, skłania do podejmowania szlachetnych działań. W kontekście tych uniwersalnych wartości, nadleśnictwo w Biłgoraju wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie zdecydowały o przeprowadzeniu akcji krwiodawstwa.

Akcja rozpoczęła się 15 grudnia, z piątkowego poranka, kiedy to mieszkańcy Biłgoraja i okolicznych terenów mieli okazję dołączyć do honorowych dawców krwi. Biłgorajanie nie zawiedli – już od chwili otwarcia mobilnego punktu poboru krwi, zaczęli pojawiać się pierwsi chętni na oddanie tego cennego daru życia.

Niewątpliwie, motywacją dla wielu z nich była sama ideologia honorowego krwiodawstwa, jednak lokalne służby leśne również przyczyniły się do podkreślenia znaczenia tego dnia. W ten grudniowy piątek, dodatkowo zmobilizowali społeczność do udziału w akcji, co pozytywnie wpłynęło na frekwencję.