Z niecierpliwością wyczekiwane przez mieszkańców od lat plany rewitalizacji Parku Stanisława Nowakowskiego na Osiedlu „Różnówka” w Biłgoraju stają się rzeczywistością. Jak podkreśla Janusz Rosłan, przedstawiciel władz miasta, ekipa odpowiedzialna za projekt intensywnie pracuje nad jego wdrożeniem i realizacją.

Plan rewitalizacji zakłada przemianę parku w sposób, który będzie służył społeczności lokalnej. W ramach projektu powstaną nowe obszary zielone, a także zostaną dodane ławki, stoliki, nowoczesne oświetlenie, plac zabaw dla dzieci, amfiteatr oraz miejsca do rekreacji i relaksu. Wszystkie te elementy mają tworzyć spójną całość z otaczającą je przyrodą, nie niszcząc jej, lecz wprowadzając w jej struktury harmonię.

Integralnym elementem planu jest również przywrócenie parkowi jego historycznej tożsamości. Przewidziane są prace konserwatorskie, które będą obejmować m.in. remont bramy wejściowej, mostków, a także badania mające na celu odkrycie fundamentów dawnej rezydencji. Dodatkowo, do parku mają powrócić kolumny dworskie, które zostaną przemieszczone na swoje pierwotne miejsce. Wszystko to ma na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu parku i ukazanie jego nieodkrytego jeszcze potencjału.

Ważnym zagadnieniem w projekcie jest także zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Przewidziane są prace mające na celu ułatwić poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. Ponadto, w ramach projektu planowane jest również wyposażenie parku w nowoczesne technologie takie jak „hot spot WiFi” czy monitoring, co umożliwi mieszkańcom korzystanie z najnowszych technologicznych rozwiązań.