Nadleśnictwo Biłgoraj wyraziło zainteresowanie zakupem dodatkowych terenów leśnych oraz gruntów, które można przeznaczyć na przyszłe zalesienia. Rozszerzenie obszarów leśnych jest celem, który podjęło Nadleśnictwo w celu poprawy zarządzania lokalnymi lasami.

Według publikacji Nadleśnictwa, są pewne kryteria, które muszą spełniać potencjalne grunty do zakupu. Przede wszystkim powinny one graniczyć z już istniejącymi lasami, które znajdują się pod zarządem Nadleśnictwa Biłgoraj. To zagwarantuje spójność i ciągłość zarządzanego terenu leśnego.

Co więcej, wymagane jest, aby grunty były zgodne z lokalnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy. W rzeczonym planie gminy powinno być jasno określone, że terytoria, które Nadleśnictwo chce nabyć, są przeznaczone do bycia gruntami leśnymi lub do przyszłego zalesienia.

Ostatnim kryterium, ale nie mniej ważnym, jest uregulowany stan prawny potencjalnej działki. Wyraźnie wskazano na konieczność posiadania księgi wieczystej dla gruntów. Ponadto, nie mogą one posiadać żadnych obciążeń na rzecz osób trzecich, co zapewni gładki proces zakupu i transferu własności.