Rzadko spotykane jubileusz 100 lat obchodził niedawno Antoni Frączek, pochodzący z malowniczej wsi Bukowej. Właśnie tam, w urokliwej krainie, toczyło się niemalże całe jego życie. W tym niezwykłym miejscu Frączek pozostawał zawsze blisko natury, a jego codzienną pracą przez niemal pół wieku było zarządzanie leśnym gospodarstwem.

Nie tylko jednak lasem zajmował się mężczyzna. Przy wspomaganiu narzędzi takich jak kobylica i dłuto, Antoni wykazywał się imponującymi umiejętnościami rzemieślniczymi. Tworzył różnorodne przedmioty z drewna, są to np. łyżki, łopatki, trzonki do siekierek, grabie czy wrzeciona do przędzenia. Jego dzieła były nie tylko użytkowe, ale także piękne i trwałe.

Stulatek nie ograniczał swojej pasji do domowego warsztatu. Z entuzjazmem uczestniczył w pokazach tradycyjnego rzemiosła ludowego, które były organizowane przez lokalne ośrodki kultury. Dzięki temu mógł dzielić się swoim mistrzostwem i doświadczeniem z młodszym pokoleniem.

Antoni Frączek aktywnie angażował się również w lokalną społeczność. Był cennym pomocnikiem bukowskiego zespołu folklorystycznego, wspierając przygotowania do różnego rodzaju widowisk obrzędowych. Jego wkład w zachowanie lokalnej tradycji jest nieoceniony.