W roku 2024, dokładnie 6 maja, Wojciech Glenia objął urząd burmistrza. W związku z tą zmianą, podczas obrad środowych, Rada Miasta omawiała kwestię ustalenia pensji dla nowego burmistrza.

Warto przypomnieć, że fundamenty dotyczące systemu wynagradzania burmistrza są zapisane w ustawie z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych. Zasada ta została później rozwinięta w rozporządzeniu Rady Ministrów z 25 października 2021 roku, które porusza temat płacy pracowników samorządowych.

Przewodniczący Rady Miasta, Łukasz Pracoń, zaprezentował projekt uchwały dotyczący tego zagadnienia. Zgodnie z tym dokumentem, od 6 maja 2024 roku burmistrz miasta Biłgoraja, Wojciech Glenia, będzie otrzymywał następującą miesięczną pensję: podstawowe wynagrodzenie 10 343 zł brutto, dodatek funkcyjny w wysokości 3 450 zł oraz dodatek specjalny równy 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – czyli 4 137 zł i 90 gr. Przewodniczący podkreślił, że suma tych wynagrodzeń wyniesie 17 930 zł i 90 gr brutto.

Projekt ten spotkał się z pozytywnym odbiorem komisji budżetu, która przegłosowała go stosunkiem głosów 3 do 2. Niemniej jednak, Radny Jarosław Bondyra zadał pytanie dotyczące powodów zwiększenia dodatków funkcyjnych i specjalnych dla nowo wybranego burmistrza w porównaniu z pensją jego poprzednika.