Podczas sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce w środę, 29 maja, radni Józefowa głosowali nad kwestią wotum zaufania i absolutorium dotyczącym realizacji budżetu z poprzedniego roku. Samorząd ma obowiązek przyjąć uchwały absolutoryjne do końca czerwca.

Burmistrz Józefowa, Roman Dziura, podsumowując rok 2023 pod kątem inwestycyjnym, stwierdził, że był to okres znacznych inwestycji, które przyczyniły się do intensywnego rozwoju gminy. Poprzez realizację wielu projektów udało się zauważalnie poprawić jakość życia mieszkańców. Szczególnie zadowoliło go to, że najwięcej środków – ponad 6 milionów 600 tysięcy złotych – zostało przeznaczonych na sektor oświatowy. Inwestycje te pozwoliły uczniom na naukę w doskonałych warunkach, a pedagogom zapewniły odpowiednie środowisko pracy.

W roku 2023 gmina zamierzała również przeznaczyć prawie 3 miliony 300 tysięcy złotych na rozwój infrastruktury, takiej jak drogi i chodniki. Kolejny podobny pakiet finansowy został zarezerwowany na ochronę środowiska, w tym na projekty związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.

Podsumowując, samorząd Józefowa zrealizował w 2023 roku zadania na kwotę około 13 milionów 600 tysięcy złotych. Wykazano, że plan dochodów został wykonany w 100,57%, natomiast plan wydatków osiągnął poziom 93,04%.