Niedawno opublikowano raport Komendanta Powiatowego PSP w Biłgoraju dotyczący ochrony przeciwpożarowej w powiecie biłgorajskim. Te informacje są niezwykle istotne w obliczu zmian klimatycznych i związanych z nimi katastrof. Pożary trawiły Kanadę, a obecnie zmaga się z nimi Turcja. Czy powiat biłgorajski jest przygotowany na ryzyko pożarowe?

Jak duże jest ryzyko pożarowe w powiecie biłgorajskim?

Może się wydawać, że Polska nie jest obecnie narażona na tak ekstremalne pożary, jakie mają miejsce w Turcji. Nie oznacza to jednak, że w ogóle się nie zdarzają. Według sprawozdania w zeszłym roku w powiecie biłgorajskim straż pożarna interweniowała 930 razy, z czego najwięcej w samym Biłgoraju. To zrozumiałe, ponieważ Biłgoraj jest jednym z największych miast w powiecie.


Na pożary najbardziej narażone są okolice wokół lasów. Ze względu na dużą ilość łatwopalnych materiałów
szczególnej uwagi wymagają również budynki przemysłowe oraz trasy komunikacji drogowej i kolejowej. Co ciekawe, najczęstszą przyczyną zeszłorocznych pożarów wcale nie były pożary w lasach, czy awarie w fabrykach. Niestety, największe zagrożenie pożarowe nadal stanowi człowiek. Aż 38% wszystkich ubiegłorocznych pożarów wywołało nieprawidłowe obchodzenie się z ogniem… Na drugim miejscu niestety są urządzenia grzewcze na paliwo stałe, a na trzecim podpalenia.

Poziom ochrony przeciwpożarowej w Biłgoraju — wnioski

Mieszkańcy miast mają największe szanse na szybką pomoc. W sprawozdaniu uwzględniono wszystkie miejscowości powiatu i najgorszy dostęp do pomocy mają mieszkańcy 19 małych miejscowości. Te nieduże, zamieszkiwane przez kilka-kilkanaście osób tereny nie mają żadnych zasobów wody gaśniczej. Nie jest to zły wynik, biorąc pod uwagę, że pozostałe miejscowości, a jest ich 165, posiadają zbiorniki z wystarczającym zapasem wody do celów gaśniczych.


Sprawozdanie Komendanta Powiatowego jest bardzo szczegółowe i dotyczy także innych zagrożeń. Musimy pamiętać, że interwencje strażaków powodowane są także przez ekstremalną pogodę, powodzie, wypadki i niepokojące zachowania zwierząt. Raport uwzględnia to wszystko i ostateczne wnioski są pozytywne. Wygląda na to, że powiat biłgorajski jest dobrze przygotowany na pożary i ekstremalne sytuacje wynikające ze zjawisk pogodowych. Co więcej, zespół odpowiedzialny za ochronę przeciwpożarową stale podnosi swoje kwalifikacje. Dodatkowo pojawiają się nowe zabezpieczenia, a stare rozwiązania są ulepszane. Wszystko po to, by zapobiegać sytuacjom zagrażającym mieszkańcom powiatu.