Mieszkańcy Biłgoraja, według informacji z tamtejszego Urzędu Skarbowego, złożyli łącznie 45 508 rocznych deklaracji podatkowych za 2022 rok. Z tej liczby, 4 929 deklaracji przekazano przez płatników. Tomasz Denkiewicz, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju, potwierdził, że liczba ta jest na stałym poziomie i nie różni się znacząco od danych z lat ubiegłych. Warto jednak zauważyć, że osoby te coraz chętniej korzystają z możliwości składania zeznań drogą elektroniczną – dokonało tego aż 42 598 podatników, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do poprzednich lat.

Porównując te dane do statystyk z poprzedniego roku, w 2021 Urząd Skarbowy w Biłgoraju przyjął 45 670 rocznych zeznań podatkowych. Z tych, 41 641 złożono elektronicznie. Dodatkowo, ulgi podatkowe wykorzystano w 16 567 zeznaniach.

Zmiana dochodów mieszkańców powiatu biłgorajskiego

Wśród mieszkańców powiatu biłgorajskiego, dochód w przedziale od 300 do 500 tys. zł zgłosiło 202 podatników – to więcej niż w roku poprzednim, kiedy takie wyniki finansowe osiągnęło 172 osób. Niemniej jednak, dochód pomiędzy 501 a 999 tys. zł wykazało tylko 111 podatników, co oznacza spadek w porównaniu do roku 2021, kiedy takich osób było 116. Tomasz Denkiewicz, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju, podkreślił te zmiany.

Jednakże, obserwuje się spadek liczby milionerów. W roku 2022 dochód przekraczający 1 mln zł zgłosiło jedynie 53 podatników, podczas gdy rok wcześniej było ich aż 65.

Najwyższe dochody na Lubelszczyźnie

Roczne deklaracje za rok 2022 pokazały, że najbogatszym mieszkańcem powiatu biłgorajskiego jest osoba o dochodzie wynoszącym dokładnie 6 703 164,04 zł i obowiązku zapłacenia podatku w wysokości 1 268 194 zł.

Ale to nic w porównaniu do największego dochodu rozliczonego na Lubelszczyźnie – wielkość ta wyniosła aż astronomiczne 145,7 mln zł i została zgłoszona w Lublinie.

Milionerzy na Lubelszczyźnie

Dane uzyskane od Izby Administracji Skarbowej w Lublinie pokazują interesujący trend. W roku 2022, liczba osób z dochodem przekraczającym milion złotych wyniosła na Lubelszczyźnie aż 1 357 – to o dwie osoby więcej niż rok wcześniej i znacząco więcej niż dwa lata temu – kiedy takich osób było tylko 1 190.