Potwierdzenie nadeszło – trzech polityków związanych z regionem Biłgoraja jest już oficjalnie posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wiesław Różyński, były wójt gminy Biłgoraj, Małgorzata Gromadzka, pochodząca z gminy Księżpol i Marcin Romanowski, zameldowany w Biłgoraju wiceminister, niedawno złożyli swoje ślubowania. Teraz rodzi się pytanie, co przyniesie im przyszłość na nowych stanowiskach i jak poradzą sobie ze spełnieniem obietnic wyborczych.

Na aspekcie technicznym warto zauważyć, że podstawowe wynagrodzenie posła wynosi 12 tys. 826,64 zł brutto, co daje około 9 tysięcy złotych netto. To jednak nie koniec dodatków finansowych dla posłów – na przykład przewodniczący komisji otrzymuje bonus w wysokości 20% podstawowej pensji, wiceprzewodniczącemu przysługuje 15%, a przewodniczący podkomisji sejmowej otrzymuje dodatkowe 10%.

Wśród innych przywilejów mogących przysługiwać posłom są bezpłatne podróże zarówno drogowe, jak i lotnicze po kraju. Ujęte jest również pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem biura poselskiego oraz zakwaterowanie w Domu Poselskim. Posłowie spoza Warszawy otrzymują dodatkowo ryczałt na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania w stolicy.