W przyszłych miesiącach, kierowanie sprawami gminy Biłgoraj przejmie Beata Strzałka. Wcześniej pełniła ona funkcję posłanki, lecz ostatnie wybory parlamentarne nie przyniosły jej reelekcji. Zastąpi ona na stanowisku wójta Wiesława Różyńskiego, który niedawno został posłem.

Podobne zmiany na stanowiskach samorządowych zaszły w kilkunastu miejscowościach Polski, takich jak Sopot, Piła, Tychy czy Inowrocław. Tamtejsi prezydenci zostali wybrani do Sejmu lub Senatu podczas październikowych wyborów parlamentarnych.

Sytuacja gminy Biłgoraj jest częścią tego trendu. Od 2006 roku jej wójtem był Wiesław Rożyński, który związany jest z Polskim Stronnictwem Ludowym. Kandydował on w ostatnich wyborach parlamentarnych z pierwszego miejsca na liście Trzeciej Drogi w okręgu chełmskim. Uzyskał on poparcie ponad 17 tysięcy wyborców, co pozwoliło mu zdobyć mandat poselski. Jego poprzednie stanowisko samorządowe zostało unieważnione z chwilą wyboru na posła. Podobny los spotkał jego zastępcę, Wojciecha Dziducha.

Regulacje prawne przewidują, że jeżeli do następnych wyborów pozostało mniej niż pół roku (planowane są one na kwiecień przyszłego roku), premier powołuje komisarza na okres do końca kadencji. Decyzja ta była oczekiwana przez ponad miesiąc.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez biuro prasowe Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 17 listopada 2023 roku premier wyznaczył Beatę Małgorzatę Strzałkę na stanowisko wójta gminy Biłgoraj. Pełnić będzie ona tę funkcję do czasu, kiedy obowiązki przejmie nowo wybrany wójt.