Opracowując strategię na przyciągnięcie pokaźnych inwestycji biznesowych, Biłgoraj wprowadza ankietę skierowaną do przedsiębiorców. Ta inicjatywa jest już w trakcie realizacji i ma na celu ułatwić stworzenie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Biłgoraju, który ma obowiązywać aż do 2030 roku. Urząd Miasta Biłgoraj wyjaśnia, że głównym celem tej strategii jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości na terenie miasta.

Urzędnicy miejski z Biłgoraja podkreślają, że rozwój sektora prywatnego ma znaczący wpływ na ogólny rozwój oraz potencjał Biłgoraja. Wiąże się z tym również szansa na obniżenie stopa bezrobocia i zahamowanie migracji młodych i aktywnych osób do innych miejscowości.

Nie ma pewności, czy ta ambitna strategia znajdzie realne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Niemniej jednak, plan polega na opracowaniu programu skierowanego do tych, którzy dysponują znacznymi środkami finansowymi i chcieliby zainwestować w Biłgoraj, przyczyniając się tym samym do rozwoju miasta. Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Biłgoraju ma obowiązywać aż do 2030 roku.