We wczesnym maju, burmistrz Biłgoraja ogłosił konkurs na ważne stanowisko sekretarza miasta. Po kilku tygodniach oczekiwania, dowiedzieliśmy się, kto będzie odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie urzędu.

Osoba na stanowisku sekretarza ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania urzędu miejskiego – to ona jest odpowiedzialna za wiele istotnych aspektów funkcjonowania administracji miejskiej. Do jej obowiązków należy wydawanie decyzji administracyjnych, nadzór nad procesem tworzenia projektów uchwał Rady Miasta, koordynacja czynności związanych z organizacją wyborów oraz dbałość o prawidłowy tok załatwiania spraw administracyjnych.

Na początku lipca, burmistrz Wojciech Gleń poinformował, że procedura wyboru sekretarza dobiegła końca. Na tym kluczowym stanowisku zobaczymy Bogdana Kowalika.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez burmistrza Glenia, Bogdan Kowalik spełnił wszystkie formalne wymogi określone w konkursie i w trakcie procesu rekrutacyjnego zdobył najwięcej punktów. Komisja Rekrutacyjna była również przekonana, że posiada on niezbędną wiedzę – zarówno ogólną, jak i specjalistyczną – potrzebną do pełnienia funkcji Sekretarza Miasta w Urzędzie Miasta Biłgoraja.