Podczas ostatniego spotkania, rada miejska podjęła decyzję o podwyższeniu opłat za każdą godzinę ponad ustalony pięciogodzinny program przedszkolny. Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 września i dotkną rodziców, którzy korzystają z usług przedszkoli samorządowych. Mimo to, podkreślono, że wzrost cen nie jest drastyczny.

W chwili obecnej, pierwsze pięć godzin przebywania dziecka w ramach podstawy programowej w przedszkolu są darmowe. Koszty zaczynają się pojawiać za każdą dodatkową godzinę, kiedy to rodzice są obciążeni opłatami według stawek ustalonych przez miasto. W przedszkolach samorządowych Biłgoraja do tej pory stawka wynosiła 1,14 zł za dodatkową godzinę. Od początku września cena ta wzrośnie do 1,3 zł. Powodem zmiany jest obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki dotyczące waloryzacji wskaźnika oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z edukacji przedszkolnej.

Burmistrz miasta, Janusz Rosłan, wyjaśnił skutki finansowe zmiany dla budżetu miejskiego. Zakładając, że dziecko przebywa w przedszkolu średnio 8 godzin dziennie, z czego za 5 godzin nie są pobierane żadne opłaty a za pozostałe 3 już tak – przy średniej ilości dni roboczych w miesiącu wynoszącej 21 – miesięczna opłata pobierana od rodzica wzrośnie średnio o 10,08 zł w porównaniu do obecnej stawki.

Po wprowadzeniu podwyżki do kwoty 1,30 zł za dodatkową godzinę, planowane są następujące średnie miesięczne wzrosty dochodów: Samorządowe Przedszkole nr 1 – 1561,46 zł; Samorządowe Przedszkole nr 2 – 985,63 zł; Samorządowe Przedszkole nr 3 – 617,27 zł; Szkoła Podstawowa nr 1 – 385,57 zł. Burmistrz miasta argumentuje, że uzyskane w ten sposób fundusze pozwolą na większą płynność finansową placówek oświatowych Miasta, które aktualnie borykają się ze wzrastającymi kosztami utrzymania.